Lakierowanie stali

Szczególną uwagę poświęcamy właściwemu przygotowaniu powierzchni przeznaczonych do lakierowania elementów, wykorzystując do tego celu wieloetapową obróbkę chemiczną (odtłuszczanie, fosforanowanie, nakładanie powłoki polimerowej).

Możliwa jest również obróbka strumieniowo-ścierna (śrutowanie, korundowanie) oraz naniesienie ocynku proszkowego jako podkładu na elementy stosowane na zewnątrz.